beats by dre cheap

Ostavljanje širka je uslov za ulazak u islam

Ostavljanje širka je uslov za ulazak u islam

Pripremio: brat Agim

Allah, dželle še'anuhu, u suri Et-Tewbe kaže:
Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru."[1]
Kurtubi kaže: "Riječi "pa ako se pokaju" znače ako se pokaju od širka. Ovaj ajet sadrži duboko značenje koje se ogleda u tome da je vezao ubijanje za širk (u ajetu prije ovog), a zatim kaže "pa ako se pokaju". Ako ubistvo biva zbog širka onda ta dozvola nestaje sa nestankom širka, i to je osnova.

Opširnije na www.essunne.com

Es SUNNE
http://essunne.blogger.ba
17/03/2010 11:43